Informatie voor scholen

Informatie voor scholen

Vrijwel alle studenten aan de Vrije Universiteit of de Universiteit van Amsterdam, kunnen aan de slag als Persoonlijk Assistent van de Leraar, vaak afgekort als PAL. Met het PAL-project willen Bètapartners, Pre-University College VU en de UvA studenten op een laagdrempelige manier introduceren met werken binnen het voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd bieden PAL-studenten flexibele en inhoudelijke ondersteuning bij u op school. Op de lange termijn is het de bedoeling dat er meer studenten kiezen voor het leraarschap. Hieronder vindt u meer informatie rondom het PAL-project.

 

Een PAL is minimaal vier tot acht uur per week aan het werk in het voortgezet onderwijs. Een PAL-student kan voor uiteenlopende taken worden ingezet, welke hieronder te vinden zijn onder ‘Welke taken kan een PAL uitvoeren?’

 

PAL-studenten bij u op school? Meld uw school aan via onderstaande knop. Of bekijk eerst onderstaande veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen voor scholen

Waarom zijn er PAL-studenten nodig?

Binnen het voortgezet onderwijs ervaren veel docenten een hoge werkdruk, doordat ze diverse werkzaamheden hebben. Naast lesgeven zijn ze vaak ook mentor, werken ze aan onderwijsontwikkeling met collega’s en kost lesvoorbereiding ook tijd. Een PAL ondersteunt bij de taken van de docent. Naast ondersteunen op de korte termijn, hopen we ook dat PAL-studenten op de lange termijn kiezen voor een opleiding tot bevoegd docent.

Wat kan een PAL-student voor u en uw school betekenen?

Een PAL-student kan diverse taken ondersteunen bij u op school. De uitgangspunten tijdens hun werkzaamheden zijn:

 • Het verlichten van de werkdruk van docenten. PAL-studenten kunnen bijvoorbeeld in de reguliere lessen extra ondersteuning bieden.
 • Het aandragen van nieuwe perspectieven op de huidige lespraktijk en -inhoud vanuit de kennis die de student opdoet in zijn/haar studie.
 • Het delen van ervaringen uit hun leven als student.
 • Het bieden van extra motivatie, energie en expertise op school.

Welke taken kan een PAL uitvoeren?

De PAL kan onder andere de volgende taken uitvoeren. De precieze taken worden voordat een PAL op school start in samenspraak met de PAL vastgesteld.

 • Begeleiding bij excursies en reizen
 • Begeleiding bij practica
 • Onderzoek doen in de school
 • Ondersteuning bij voorbereiding lessen
 • Ondersteunen bij profielwerkstukken
 • Examentraining begeleiden
 • Opzetten toetsenbank
 • Helpdesk ICT
 • Materiaal maken
 • Surveilleren bij toetsen
 • Huiswerkbegeleiding
 • Bijles geven
 • In de mediatheek ondersteunen
 • Nakijkwerk
 • Lesmateriaal ontwikkelen
 • Ondersteuning bij mondelinge vaardigheden talen
 • Toetsen ordenen
 • Toetsen maken
 • Werkgroepen begeleiden naast hoorcolleges
 • E-learning verder vormgeven
 • Digitaliseren van materiaal
 • Ondersteunen bij het opzetten van projecten

Welke begeleiding is er binnen het PAL-project voor studenten?

Voordat een PAL-student bij u op school start, wordt er een verplichte introductiecursus aangeboden. In deze cursus krijgen studenten praktische handvatten met betrekking tot werken in het vo. Tijdens de werkzaamheden als PAL zal regelmatig worden geïnformeerd over hun werk op school en zijn er vrijwillige terugkommomenten op de universiteit, waarin zij hun ervaringen kunnen delen.

Welke begeleiding is er binnen het PAL-project voor docenten?

Voor docenten die werken met PAL-studenten wordt er de volgende begeleiding verzorgd:

 • Een hand-out met tips voor de docent.
 • Regelmatig contact tussen de PAL-coördinatoren op de VU/UvA en de betrokken docenten over de gang van zaken.
 • Een presentatie op school met inhoudelijke tips en handvatten voor het werken met PAL-studenten. Dit is ook een goed moment om vragen te beantwoorden (op verzoek)

Welke investering vragen wij van uw school?

Binnen het project worden PAL-studenten een betaalde bijbaan geboden op een school. Gezien de studenten op uw school ondersteuning bieden, is het uitgangspunt dat er een tijdelijk arbeidsovereenkomst is tussen de PAL-student en de betrokken school. Met andere woorden, de PAL-student is in dienst bij u op school. Meer informatie kunt u opvragen via pal@vu.nl.

Op welke termijn kunnen PAL-studenten aan de slag op school?

Het uitgangspunt is het goed matchen van student en school op basis van locatievoorkeur en werkzaamheden. Door de toegenomen vraag vanuit scholen voor PAL-studenten, kan dit enige tijd duren. We doen uiteraard ons uiterste best om zo snel mogelijk een goede match te vinden tussen student en school.

Hoe verloopt de aanmeldprocedure?

Wanneer een school zich aanmeldt om te werken met PAL-studenten, wordt de volgende procedure doorlopen:

 • De school meldt zich aan via het aanmeldformulier op de website.
 • De wensen van de school (aantal PAL-studenten, taken, schoolvakken) worden verwerkt door de PAL-coördinatoren van de VU en UvA.
 • Een PAL-coördinator gaat in gesprek met de betrokken secties en schoolleiding rondom de taken en betaling van PAL-studenten.
 • De school tekent een intentieverklaring met VU/UvA.
 • Geschikte PAL-studenten worden gekoppeld aan een school. De school kan deze PAL-studenten uitnodigen voor een gesprek.
 • Studenten en docenten worden voorgelicht over het PAL-project.
 • De school beslist of en welke PAL-student(en) in dienst worden genomen.
 • De PAL kan aan de slag!

Downloads

Flyer PAL

Tips voor het werken met PAL-studenten (met dank aan het Sint Michaël College Zaandam)

Geen antwoord gevonden op uw vraag?

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met de PAL-coördinatoren Maarten-Harm Verburg (bèta) en Charlotte Kaijzer (alfa/gamma) via pal@vu.nl.