Aanmeldformulier PAL-studenten

At the moment it is not possible to work as a PAL if you do not master the Dutch language. As soon as this changes, this will be stated on the website. We apologize for the inconvenience.

  • Aanmeldformulier Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL)

    *Begrip algemeen leercoach: een Algemeen Leercoach ondersteunt leerlingen bij het leerproces. Taken van de Algemeen Leercoach kunnen zijn: het bespreken van verschillende leerstrategieën voor een vak; het helpen van leerlingen met het plannen van hun werkzaamheden; het leren schrijven van een goede samenvatting en het leren lezen van teksten en toetsvragen. Het gaat om extra ondersteuning aan leerlingen zoals bijvoorbeeld het wegwerken van de achterstanden die ontstaan zijn door de coronacrisis. De algemene leercoach is niet gekoppeld aan een of meer specifieke schoolvak(ken).
  • Als je voorkeuren hebt voor werkzaamheden die je als PAL kunt uitvoeren, beschrijf deze hier.
  • Beschrijf jouw voorkeur voor het werken op een middelbare school. Denk aan hoeveel afstand tov VU/UvA, plaats, welke werkdag(en) etc.