Disclaimer

PAL voor de klas en daarmee www.palvoordeklas.nl is onderdeel van Bètapartners (Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam). Zodoende is de disclaimer van www.betapartners.nl ook van toepassing op www.palvoordeklas.nl.

Bètapartners betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Bètapartners aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij Bètapartners of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Bètapartners. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Bètapartners.